Prestep - Starka inom systemutveckling, projektledning samt mjukvaruarkitektur.

Prestep firar snart tjugo år som bolag. Genom åren har Prestep alltid haft konsekvent fokus på systemutveckling, projektledning samt mjukvaruarkitektur.

Vi har ett antal stora och medelstora kunder i referenslistan och har en historik med ett stort antal lyckade införanden inom många olika branscher. Genom att fokusera på det vi är bäst på får vi en styrka som leverantör och det ger Er en trygghet som kund.

Vi erbjuder seniora utvecklare, projektledare samt arkitekter med verksamhetskunskap som spänner över en rad områden.

Låt vår kunskap bli en del av Er framgång!



Samarbetspartners

Ett djupt samarbete med våra partners ger oss möjligheten att erbjuda marknadens bästa produkter. Det ger dig som kund många fördelar, t ex tryggad support och lösningar som bygger på vedertagen teknik.