Våra Tjänster

Systemutveckling

Genom anpassning av befintliga system, skräddarsydda lösningar eller integration mellan system bidrar vårt arbete till ökad konkurrenskraft och effektivisering av arbetet hos Er som kund.

Prestep har skickliga systemutvecklare med gedigen erfarenhet. Vi är vana att arbeta i projektform och med olika utvecklingsmetodiker som specialistkompetens, antingen i våra kunders projekt eller som ett helhetsåtagande.


Arkitektur & design

En av nycklarna till framgång i ett systemutvecklingsprojekt är att upprätta en hållbar arkitektur för den tilltänkta systemlösningen. Framtida behov, utbyggbarhet, prestandakrav och förvaltningsbarhet är några av de aspekter som tas i beaktning i vårt arbete.


Projektledning

Prestep tillhandahåller projektledarkompetens för olika typer av projekt. Vi har erfarenhet av att leda projekt genom hela systemutvecklingsprocessen, från förstudie till produktutrullning. Vi har även kompetens inom teknisk projektledning. Vi kan agera konstruktionsledare och har praktisk erfarenhet av ett antal projektstyrningsmodeller.